Tiếng Việt | English

30/03/2023 - 13:04

Nhiều giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tập trung mọi nguồn lực và triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong đó, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững. Từ đó, đời sống người dân từng bước ổn định và cải thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Xã Thủy Đông quan tâm chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Tạo sinh kế cho người dân

Từng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền, mọi sinh hoạt gia đình đều trông chờ vào tiền công làm thuê nhưng đến cuối năm 2022, gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Lan (ấp Đông Hòa, xã Thủy Đông) đã thoát nghèo. Gia đình bà không có đất canh tác, chồng mất, bà nuôi 2 người con, người con lớn bị bệnh, không thể lao động; người con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Cái nghèo cứ đeo bám mãi. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà, lãnh đạo và các ngành, đoàn thể xã xét hỗ trợ 2 con heo rừng và 10 triệu đồng để bà Lan chăn nuôi. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình bà dần ổn định.

Tương tự gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Lan, những năm qua, địa bàn huyện có hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay, tạo việc làm, hỗ trợ con giống chăn nuôi. Các cấp, các ngành, địa phương của huyện luôn tìm hiểu kỹ nguyện vọng của từng gia đình để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Điển hình như xã Thủy Đông đã thực hiện nhiều mô hình, giải pháp giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, xã xây dựng mô hình An sinh xã hội gia đình người có công với cách mạng già yếu, neo đơn nhằm chăm lo cho 12 gia đình chính sách. Mặt trận, đoàn thể xã vận động mạnh thường quân thực hiện mô hình Giảm nghèo bền vững về hỗ trợ con giống cho hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, xã còn thực hiện hiệu quả mô hình Cán bộ Mặt trận, đoàn thể xã chung tay giúp đỡ hộ nghèo và mô hình Túi gạo tình thương do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xã thực hiện. Năm 2022, xã xây dựng 8 căn nhà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động mạnh thường quân trao tặng 677 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và 57 phần quà cho gia đình chính sách, với tổng trị giá 264 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã Thủy Đông - Phan Vũ Cường cho biết: “Công tác giảm nghèo được địa phương đặc biệt quan tâm. Ngoài thực hiện các mô hình, địa phương tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình và nguồn xã hội hóa để chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các hộ dân, đặc biệt là vận động mạnh thường quân hỗ trợ tạo việc làm cho các hộ thoát nghèo bền vững được quan tâm thực hiện tốt. Nhờ vậy, đến nay, đời sống người dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 66,3 triệu đồng/năm. Xã chỉ còn 12 hộ nghèo, phấn đấu cuối năm 2023 giảm thêm 2 hộ nghèo. Xã tiếp tục huy động các nguồn lực triển khai, thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Hiện nay, toàn huyện có 170 hộ nghèo (chiếm 1,03%). Huyện phấn đấu cuối năm 2023 giảm 26 hộ nghèo. Để thoát nghèo bền vững, bên cạnh tuyên truyền giúp người nghèo thay đổi nhận thức, quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng, huyện tiếp tục triển khai lồng ghép nhiều chương trình, dự án để tập trung hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo. Công tác rà soát, hỗ trợ người dân thoát nghèo được chú trọng nhằm bảo đảm công khai, công bằng, minh bạch, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân.

Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Văn Thiết cho biết: “Huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 phù hợp với đặc điểm, điều kiện KT-XH. Phòng hướng dẫn các xã, thị trấn đánh giá, phân loại hộ nghèo; chủ trì thực hiện các dự án về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội; triển khai, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn”.

Huyện đề ra mục tiêu trong năm 2023 là bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có đủ điều kiện đều được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch, vệ sinh, thông tin, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Ngoài ra, mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 mô hình hoặc cách làm ăn hiệu quả thoát nghèo để nhân rộng, góp phần cho công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn. 100% người trong các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế;...

Công tác giảm nghèo bền vững được huyện Thạnh Hóa quan tâm thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Huyện tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp; tích cực vận động người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng tập trung và bền vững. Đồng thời, huyện chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; liên kết chặt chẽ giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Với sự quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án kết hợp với những giải pháp, cách làm sáng tạo, tin rằng, mục tiêu giảm nghèo năm 2023 của huyện sẽ đạt kế hoạch đề ra./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết