Tiếng Việt | English

16/09/2020 - 14:40

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp, ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện nay đã bước vào những tháng cuối năm 2020, các cấp, các ngành cũng đã hoàn thành việc tổ chức đại hội Đảng, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Những tháng cuối năm, các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, quyết tâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020. Đó là khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, nhất là thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do tác động của dịch Covid-19. Đồng thời thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người dân. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền nhiệm vụ chính trị cũng như kết quả thực hiện nghị quyết. Những tháng cuối năm, các đơn vị, địa phương nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Kết quả của năm 2019 và từ đầu năm đến nay là tiền đề vững chắc để các cấp, các ngành tiếp tục phát huy và nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020./.

Ngọc Thanh

Chia sẻ bài viết