Tiếng Việt | English

11/11/2020 - 20:35

Ông Trump thực hiện động thái “chưa từng có” để ngăn quá trình chuyển giao quyền lực

5 ngày trước cuộc bầu cử Mỹ, ông Trump đã cử một luật sư mới đảm nhận vai trò cố vấn cho Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) để ứng phó trong trường