Tiếng Việt | English

20/11/2020 - 06:55

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cả nước, đã được tổ chức trong tuần này ở các địa phương.

Cách đây 90 năm, Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra đời, trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và là “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ngày nay.

Mốc son đó đánh dấu sự phát triển của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc.

MTTQ ra đời đã phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam, nâng truyền thống này lên tầm cao mới, trở thành sức mạnh vô địch, chiến thắng những kẻ thù xâm lược là những đế quốc hùng mạnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống yêu nước, đại đoàn kết trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, động lực để hiệu triệu mọi người kề vai sát cánh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù trong bất kỳ thời kỳ lịch sử nào, MTTQ luôn là tổ chức tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng để cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng đề ra.

Hiện nay, MTTQ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội; tích cực động viên toàn xã hội thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đời sống văn hóa,...

Trong năm 2020, dưới sự vận động của MTTQ các cấp, nhân dân trong tỉnh đã đóng góp hàng trăm tỉ đồng, nhiều ngày công, trên 976 ngàn m2 đất để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, MTTQ luôn là hạt nhân đoàn kết, vận động những tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ người nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua MTTQ các cấp, mạnh thường quân đã hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn 6,4 tỉ đồng; hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 6 tỉ đồng và 50 tấn gạo; vận động Quỹ Vì người nghèo trên 19 tỉ đồng. Khi có nhiều người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, MTTQ đã vận động nhà hảo tâm tham gia đóng góp giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn do cách ly xã hội… Những việc làm đó chính là biểu hiện sinh động của truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với “Những thành tích đạt được trong 90 năm qua đã khẳng định: MTTQ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta” (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng).

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam, ngoài khẳng định đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, biểu hiện chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đây còn là dịp khẳng định vai trò, vị trí to lớn của MTTQ trong hệ thống chính trị, tôn vinh những cống hiến của các thế hệ cán bộ làm công tác mặt trận. Qua đó, mong muốn MTTQ các cấp ngày càng phát huy vai trò, sứ mệnh tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng để đưa đất nước ta ngày càng cường thịnh, đời sống nhân dân ngày càng no ấm, hạnh phúc./.

Tân An

Chia sẻ bài viết