Tiếng Việt | English

24/08/2015 - 14:22

Phát triển Bến Lức xứng đáng với truyền thống anh hùng

Từ ngày 19 đến 21-8-2015, Đảng bộ huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tiến hành Đại hội (ĐH) Đại biểu lần XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau khi ĐH kết thúc, phóng viên (PV) Báo Long An đã phỏng vấn tân Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Nguyễn Minh Lâm về việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Nguyễn Minh Lâm

PV: Thưa đồng chí, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ X, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt, chủ yếu là các chỉ tiêu về kinh tế, an sinh xã hội. Vậy, Huyện ủy có những giải pháp gì nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết nhiệm kỳ mới?

Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Minh Lâm: Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện lần thứ X đạt kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt. Do đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, để thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết, huyện tập trung vào các giải pháp:

Nâng cao hiệu quả ngành nông nghiệp, từng bước tiến đến xây dựng nền nông nghiệp ven đô ứng dụng công nghệ cao; tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; ứng dụng chuyển giao khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, huyện tiến hành thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản; tạo điều kiện thúc đẩy tốc độ phát triển ngành thương mại – dịch vụ tương xứng với phát triển công nghiệp; đầu tư phát triển các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị.

Huyện cũng chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ gắn với phát triển khu - cụm công nghiệp và các trục lộ giao thông; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tăng cường lãnh đạo công tác thu thuế, chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chương trình phát triển và quản lý đô thị và các biện pháp cải thiện môi trường nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì mức sinh hợp lý, khắc phục dần sự mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đi vào chiều sâu. Thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách xã hội, gắn với giải quyết việc làm, giảm nghèo theo hướng bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề về trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

PV: Để Bến Lức tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, Đảng bộ huyện đề ra mục tiêu và lộ trình thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Minh Lâm: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, ĐH Đảng bộ huyện đã đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác tốt vị trí, tiềm năng, thế mạnh, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xức; tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đưa Bến Lức phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa – đô thị hóa.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra, huyện tập trung các giải pháp khả thi nhất bám sát vào Nghị quyết và tùy theo tình hình thực tế địa phương ở từng thời điểm để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện, quyết tâm xây dựng Bến Lức ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống huyện 3 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng.

PV: Xin cảm ơn và chúc đồng chí thành công trong nhiệm vụ mới.

Phóng viên
 

Chia sẻ bài viết