Tiếng Việt | English

15/04/2021 - 14:29

Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngày 15/4, UBND tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đánh giá kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Long An năm 2020 và quí I/2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh – Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh – Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị 

Thời gian qua, công tác triển khai xây dựng Chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh được các sở ngành, địa phương tập trung thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục phát huy hiệu quả, hầu hết chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạchXây dựng hoàn thành bộ phần mềm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP).

Hoàn thành nâng cấp nhiều phần mềm dùng chung trọng điểm của tỉnh: Một cửa điện tử, quản lý văn bản, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin báo cáo, kết nối với các hệ thống của Chính phủ. Trung tâm dữ liệu tỉnh được nâng cấp bảo đảm quy chuẩn của Bộ Thông tin Truyền thông, hoàn thành triển khai an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh vận hành ổn định, không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin nghiêm trọng.

Năm 2020, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt tỷ lệ 99% (tăng 6% so với năm 2019); quí I/2021 đạt 99,99% (tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2020). Cổng dịch vụ công của tỉnh cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 634 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 608 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Năm 2020, có 30.964 hồ sơ nộp trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (tăng gấp 3 lần so với năm 2019); quí I/2021 có 19.574 hồ sơ.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ những mặt đạt được, nêu lên tồn tại, hạn chế và đóng góp ý kiến về việc xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh – Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, thời gian tới, cần tập trung triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021 phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh 2.0 và các chương trình, kế hoạch giai đoạn của tỉnh.

Tập trung, tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng kiến trúc ICT cho đô thị thông minh tỉnh Long An; tiếp tục tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phấn đấu cung cấp ít nhất 35% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gắn với triển khai nền tảng thanh toán trực tuyến quốc gia (PayGov) phục vụ thanh toán trực tuyến trên cổng.

Tham mưu ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh theo tiêu chuẩn ISO 27001 gắn với việc đưa vào hoạt động Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC) của tỉnh; quy chế quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh gắn với việc mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành (đã sẵn sàng kết nối) qua LGSP./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết