Tiếng Việt | English

29/11/2023 - 08:22

Phê duyệt 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, giảm 10% phát thải

Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao đặt mục tiêu tạo giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo thêm 40%, trong đó tỷ suất lợi nhuận người trồng lúa đạt trên 50%.

Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030", được Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phê duyệt tại Quyết định số 1490 ngày 27.11.2023. Đề án được triển khai tại 12/13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trừ Bến Tre.

Chính phủ phê duyệt đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao

Mục tiêu chung của đề án là hình thành 1 triệu hecta vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững của ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Để thực hiện việc canh tác bền vững, lượng lúa giống gieo sạ sẽ giảm xuống dưới 70 kg/hecta; giảm 30% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học; giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống. 100% diện tích áp dụng ít nhất một quy trình canh tác bền vững như: "1 phải, 5 giảm" (phải sử dụng giống lúa xác nhận; giảm giống, giảm nước, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật và giảm thất thoát sau thu hoạch); tiêu chuẩn sản xuất lúa bền vững (Sustainable Rice Platform - SRP); tưới khô xen kẽ và các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận và được cấp mã số vùng trồng.

Về tổ chức sản xuất, 100% diện tích sản xuất vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp có liên kết giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc các tổ chức của nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 70% diện tích; trên 1 triệu hộ áp dụng quy trình canh tác bền vững.

Về bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh, tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch dưới 8%; 100% rơm được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng; giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác lúa truyền thống.

Giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 40%, trong đó tỷ suất lợi nhuận người trồng lúa đạt trên 50%. Lượng gạo xuất khẩu mang thương hiệu chất lượng cao, phát thải thấp chiếm trên 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn vùng chuyên canh.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng Đồng bằng sông Cửu Long hướng dẫn tổ chức triển khai, phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện đề án. Bộ này cũng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng năm; tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết tình hình thực hiện đề án vào năm 2030./.

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/phe-duyet-1-trieu-hecta-lua-chat-luong-cao-giam-10-phat-thai-18523112810395167.htm

Chia sẻ bài viết