Tiếng Việt | English

01/10/2018 - 20:21

Phòng, chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng góp phần xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững chắc

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển, các trang mạng xã hội (MXH) nói riêng trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống, có ảnh hưởng lớn (cả tích cực và tiêu cực) đến người dân Việt Nam nói chung, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quân đội nói riêng. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến năm 2017, Việt Nam có khoảng 64 triệu người dùng Internet, chiếm 67% dân số cả nước. Với con số này, Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng Internet cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia/vùng lãnh thổ khu vực châu Á.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân gặt lúa chạy lũ

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân gặt lúa chạy lũ

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Quân khu 7, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp, phương tiện đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, MXH, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh, làm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Trên thực tế, Internet, nhất là các trang MXH mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Nếu sử dụng đúng mục đích và phù hợp, MXH giúp ích rất nhiều trong học tập, công tác, sinh hoạt, trở thành công cụ hữu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích do MXH mang lại thì mặt trái, tiêu cực của nó cũng không hề nhỏ. Có vô số thông tin, hình ảnh với nội dung xấu, độc hại được tán phát lên các trang thông tin điện tử (website), blog, MXH, trên phần bình luận, phản hồi (comment) của các báo điện tử,... Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng triệt để sức lan truyền của Internet cũng như MXH để đăng tải thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, làm lẫn lộn đúng - sai, thật - giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái. Đó là các dạng thông tin có nội dung không phù hợp về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong, mỹ tục như kích động đồi trụy, bạo lực, bôi nhọ đời tư, vu khống,... Thông tin sai trái, độc hại có tính chất tội phạm tin học: Lừa đảo trên mạng, đánh cắp thông tin, mật khẩu, tán phát vi-rút,...; thông tin sai trái có tính chất chính trị như xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, đe dọa an ninh quốc gia,... 

Hiện nay, các thế lực thù địch đang chống phá theo hướng “chuyển hóa” ngầm, mềm, sâu vào bên trong. Các hoạt động của chúng với âm mưu thực hiện “chuyển hóa” trên 3 lĩnh vực cơ bản: Chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninh, trong đó, phá vỡ nền tảng chính trị là vấn đề then chốt; chống phá về kinh tế là biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài; “phi chính trị hóa” quân đội là nhiệm vụ trước mắt. Đây là thủ đoạn rất xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm, bởi khi quân đội bị suy yếu thì sẽ không còn khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công cả bên trong lẫn bên ngoài của các thế lực thù địch, chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ tự sụp đổ giống như ở Liên Xô và Đông Âu, hoặc chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hình thức, còn về bản chất thì đã “đổi màu”.

Nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, MXH trong quân đội được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất, thiết thực và hiệu quả, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao. Cấp ủy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, thành lập các ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc, lực lượng đấu tranh chuyên sâu ở các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, bám sát cơ sở, kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả. 

Đặc biệt, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch được đề cao; nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp và tổ chức các lực lượng đấu tranh phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị. Nhận thức của phần lớn cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quân đội về bản chất, âm mưu, thủ đoạn, lực lượng, phương thức chống phá và ý thức trách nhiệm, tinh thần tích cực, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, MXH không ngừng được nâng lên.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng tổ chức lực lượng và các giải pháp kỹ thuật phát hiện, ngăn chặn và tổ chức đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội nghiên cứu nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, MXH; tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tập trung tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận diện sâu sắc bản chất, âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh; thường xuyên duy trì nền nếp chế độ hội ý các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng các nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh, nhất là trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, tích cực chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là then chốt, văn hóa là nền tảng, gắn với bảo vệ chính trị nội bộ, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, MXH, làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội./.

ThS, Đại tá Nguyễn Tấn Đảo-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Chia sẻ bài viết