Tiếng Việt | English

06/10/2021 - 12:05

Phong trào thi đua Quyết thắng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An, dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2021 tại hội trường Đảng ủy BĐBP tỉnh. Dự hội nghị còn có Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng BĐBP tỉnh.

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2021, phong trào TĐQT của lực lượng BĐBP tỉnh được thực hiện chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy, ban chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện sâu sát phong trào TĐQT của đơn vị; xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch phát động phong trào TĐQT, nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của đơn vị và địa bàn.

Các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong BĐBP; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức phát động tốt phong trào TĐQT năm 2021 và các đợt thi đua đột xuất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Nhiều chỉ tiêu thi đua hoàn thành tốt như hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu và xuất, nhập cảnh trái phép; tích cực tham mưu và phối hợp tốt địa phương trong công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; thực hiện hiệu quả các chuyên đề, triển khai, thực hiện “ba khâu đột phá” đạt hiệu quả cao; triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới;...

Nhiều phong trào, mô hình, cách làm mới đạt hiệu quả, điển hình như Sạp rau 0 đồng tặng bà con biên giới (Đồn BP Tuyên Bình), điểm phát khẩu trang miễn phí (Đồn BP Mỹ Thạnh Tây), Tiếng loa BP;... Qua thực hiện phong trào thi đua đã tạo động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Mô hình điểm phát khẩu trang miễn phí của Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến làm rõ nội dung báo cáo nhằm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Hội nghị cũng đưa ra phương hướng, mục tiêu của phong trào TĐQT giai đoạn 2021 - 2022, trong đó chú trọng việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm giữ vững thành tích đơn vị lá cờ đầu trong TĐQT.

Đại tá Đoàn Văn An ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đơn vị đã đạt trong năm 2021; đồng thời, đề nghị các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phong trào TĐQT lớn mạnh từ hình thức cho đến biện pháp thực hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện cuộc vận động ''Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP; giữ vững danh hiệu đơn vị Quyết thắng và đơn vị tiên tiến, góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các đại biểu dự hội nghị tham gia bỏ phiếu bình bầu, đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng danh hiệu “Cờ thi đua Bộ Tư lệnh BĐBP” cho 1 đơn vị, danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 3 đơn vị và Bộ Chỉ huy khen thưởng 32 tập thể, 213 cá nhân./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết