Tiếng Việt | English

25/09/2019 - 09:08

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp trong CAND

Ngày 24/9, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và quán triệt Thông tri số 01-TT/ĐUCA ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về Đại hội đảng các cấp trong CAND (nhiệm kỳ 2020-2025) đến đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trong CAND.

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Công an tỉnh Long An

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Công an tỉnh Long An

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và trực tiếp quán triệt nội dung Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu được Thứ trưởng Lê Quý Vương và đồng chí Lê Quang Vĩnh quán triệt những nội dung cơ bản về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND theo đúng phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực; góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu các cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị chức năng trong CAND tập trung tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết