Tiếng Việt | English

22/09/2021 - 22:45

Quê Mỹ Thạnh: Hiệu quả từ câu lạc bộ pháp luật

Năm 2020, Câu lạc bộ (CLB) Pháp luật Hội Nông dân (HND) xã Quê Mỹ Thạnh (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) được thành lập với 25 thành viên, nòng cốt là hội viên HND. Sau hơn 1 năm hoạt động, CLB tuyên truyền nhiều kiến thức bổ ích, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng, chống tội phạm cho người dân trên địa bàn.

Thảo luận về hoạt động của câu lạc bộ pháp luật trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Thảo luận về hoạt động của câu lạc bộ pháp luật trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

 

Chủ tịch HND xã Quê Mỹ Thạnh, Chủ nhiệm CLB pháp luật - Lê Văn Lợi cho biết: “CLB sinh hoạt lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt tại các chi, tổ hội trên địa bàn toàn xã. Trong những cuộc họp, nếu triển khai văn bản pháp luật mới thì HND mời cán bộ tư pháp hoặc đại diện cơ quan, ban, ngành có liên quan cùng tham gia để phổ biến những quy định cơ bản”.

HND xã Quê Mỹ Thạnh có 705 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội, 19 tổ HND; riêng CLB Pháp luật sinh hoạt định kỳ vào lúc 18 giờ ngày 07 hàng tháng. CLB thường xuyên phối hợp các ngành liên quan, nhất là  công an, tư pháp, địa chính,... tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật mới ban hành để hội viên, ND hiểu và chấp hành. Đặc biệt, ngành Công an thường xuyên thông tin về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để hội viên HND kịp thời nắm bắt, nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm.

Chi hội trưởng Chi hội ND ấp 1, thành viên CLB Pháp luật - Lương Văn Chuyên chia sẻ: “Từ khi CLB Pháp luật được thành lập, hơn 180 hội viên, ND trên địa bàn ấp cơ bản nắm vững những quy định về pháp luật có liên quan đến ND, nông thôn. Đặc biệt, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác của người dân ngày càng nâng lên. Trên địa bàn ấp không xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự, vi phạm pháp luật. Người dân tự giác tham gia cùng các tổ chức, đoàn thể xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

“Sau khi CLB được thành lập, các hội viên HND có điều kiện tiếp cận văn bản pháp luật mới ban hành, nhất là những chính sách có liên quan đến nông nghiệp, ND và nông thôn. Qua đó, hội viên, ND tích cực hưởng ứng các phong trào do các cấp, các ngành phát động cũng như góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống” - Chủ tịch HND, Chủ nhiệm CLB Pháp luật xã Quê Mỹ Thạnh - Lê Văn Lợi thông tin./.

M.Đăng

Chia sẻ bài viết