Tiếng Việt | English

22/01/2016 - 11:12

Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đang diễn ra, phóng viên Long An online có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Thành - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An về những kỳ vọng và sự quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, góp phần vào thành công Đại hội - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đại tá Nguyễn Văn Thành - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An

PV: Đại tá có thể cho biết tình hình, đặc điểm địa lý của tuyến biên giới và một số giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh tuyến biên giới của tỉnh? 

Đại tá Nguyễn Văn Thành: Long An có đường biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Svay Rieng và Pray Veng, Vương quốc Campuchia dài 133km, có 6 huyện, thị xã với 20 xã biên giới. 

Bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc là một nội dung đặc biệt quan trọng của nhiệm vu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm tổ chức tốt các phong trào và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới.

Lực lượng Biên phòng Long An không ngừng xây dựng và trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững ANCT-TTATXH trên khu vực biên giới, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

PV: BĐBP Long An cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì trong thời gian tới, thưa Đại tá?

Đại tá Nguyễn Văn Thành: BĐBP Long An tiếp tục nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng, những yếu tố tác động và thực trạng nền biên phòng hiện nay để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Phải nắm vững thành phần, mối quan hệ, yêu cầu, nội dung của thế trận biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nghị quyết, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của cấp trên về xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc độc lập, toàn vẹn chủ quyền, giữ vững ANCT-TTATXH trên tuyến biên giới; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, chủ động nắm chắc và giải quyết kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để xảy ra điểm nóng.

Tích cực, chủ động tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển KT-VH-XH, củng cố an ninh - quốc phòng. Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; dự báo, nắm chắc tình hình, có đối sách sát đúng, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động đấu tranh, phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Xây dựng lực lượng BĐBP Long An vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng BĐBP Long An vững mạnh, chính quy và từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong mọi tình huống.

PV: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đang diễn ra, Đại tá gửi gắm điều gì để thể hiện sự kỳ vọng và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, góp phần vào thành công Đại hội?

Đại tá Nguyễn Văn Thành: Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An đã phát động phong trào thi đua cao điểm, tổ chức các hoạt động hướng về biên giới. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của đất nước, là yếu tố quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đặt trọn niềm tin và kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra định hướng cơ bản trong công tác xây dựng và bảo vệ biên giới, những đột phá mới nhằm thúc đẩy sự phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước.

Tăng cường đầu tư cho phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đây là vấn đề rất quan trọng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân để quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

PV: Xin cảm ơn Đại tá!

Minh Luận (thực hiện)

Chia sẻ bài viết