Tiếng Việt | English

03/03/2024 - 06:25

Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (03/3/1959 – 03/3/2024) và 35 năm Ngày BP toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2024), phóng viên (PV) có cuộc phỏng vấn Đại tá Đàm Quang Ngoạt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An, về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong thời gian qua.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng triển khai đội hình tuần tra bảo vệ biên giới

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng triển khai đội hình tuần tra bảo vệ biên giới

PV: Xin Đại tá cho biết tình hình, đặc điểm tuyến biên giới của tỉnh và một số biện pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong thời gian qua?

Đại tá Đàm Quang Ngoạt: Tỉnh Long An có đường biên giới quốc gia tiếp giáp tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia) dài 134,906km; có 5 huyện, 1 thị xã với 20 xã biên giới.

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới tương đối ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững; kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước phát triển; quốc phòng - an ninh được củng cố. Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, hữu hiệu nhằm tổ chức tốt các phong trào, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân trong xây dựng nền BP toàn dân, nhân dân tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới.

Lực lượng BĐBP không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nội dung đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Cùng với việc chỉ huy, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị duy trì thực hiện các chế độ nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ ở các tổ, đội công tác. Nắm vững tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ để làm tốt công tác giáo dục chính trị; động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức tuần tra khu vực cụm cảng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức tuần tra khu vực cụm cảng

PV: Để phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, lực lượng BĐBP, thời gian tới, BĐBP tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì, thưa Đại tá?

Đại tá Đàm Quang Ngoạt: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP cần nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng, những yếu tố tác động và thực trạng nền BP hiện nay để xây dựng thế trận BP toàn dân vững chắc.

Đặc biệt, phải nắm vững thành phần, mối quan hệ, yêu cầu, nội dung của thế trận BP trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nghị quyết, quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cấp trên về xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc độc lập toàn vẹn chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới; làm tốt công tác đối ngoại BP, chủ động nắm chắc và giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để hình thành "điểm nóng".

Đồng thời, tích cực, chủ động tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác BP; dự báo, nắm chắc tình hình, có đối sách sát, đúng, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; chủ động đấu tranh phòng, chống hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ vững mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân; tham mưu, phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng BĐBP tỉnh chính quy, từng bước hiện đại, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phòng, chống các hoạt động xâm nhập, tình báo, gián điệp, khủng bố.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các lực lượng công an, quân sự, các sở, ban, ngành,... triển khai xây dựng, củng cố, hoàn thiện thế trận BP toàn dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân - dân, phát huy sức mạnh tại chỗ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Song song đó, BĐBP tỉnh tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất; vận động người dân chấp hành tốt Luật Biên giới quốc gia, Luật BP Việt Nam, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP, ngày 29/4/2014 về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...

Tuyên truyền nêu cao tinh thần cảnh giác của người dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, qua đó phát huy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tích cực tham gia cùng BĐBP xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Tham gia phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của Nhân dân biên giới. Đây là vấn đề rất quan trọng trong xây dựng thế trận BP toàn dân để quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

PV: Để xây dựng thế trận BP toàn dân ngày càng vững chắc, BĐBP tỉnh có những giải pháp nào, thưa Đại tá?

Đại tá Đàm Quang Ngoạt: Bước vào giai đoạn mới, BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BP, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Trong đó, chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền BP toàn dân và thế trận BP toàn dân ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng chiến đấu cao.

Luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ đồn

Luyện tập phương án chiến đấu bảo vệ đồn

Cùng với đó, BĐBP tỉnh chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biên giới; vận động nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác vận động quần chúng và phát huy hiệu quả vai trò, ảnh hưởng của các trưởng ấp, người cao tuổi, người có uy tín ở khu vực biên giới; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp Nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá!./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết