Tiếng Việt | English

12/11/2019 - 21:45

Ra mắt Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu và bảo tồn ĐBSCL

Mới đây, tại TP Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu và bảo tồn ĐBSCL (gọi tắt là Quỹ MCF) chính thức ra mắt.

Một góc Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Một góc Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp. 

Quỹ MCF được Bộ Nội vụ cấp giấy phép thành lập tại Quyết định số 2412/QĐ-BNV ngày 25-10-2018 và cấp giấy phép hoạt động tại Quyết định số 567/QĐ-BNV ngày 24-7-2019. Quỹ MCF là quỹ xã hội, hoạt động phi lợi nhuận do TS. Dương Văn Ni, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ làm Chủ tịch Hội đồng quản lý.

Quỹ MCF sẽ huy động mọi nguồn lực xã hội trong và ngoài nước để tập trung hỗ trợ cho các hoạt động như: nghiên cứu, khảo sát, xây dựng mạng lưới, tư vấn, chia sẻ thông tin về sinh thái, môi trường, lịch sử tự nhiên, lịch sử phát triển, văn hóa bản địa, sản xuất, kinh tế và bảo tồn thiên nhiên của khu vực ĐBSCL. Đồng thời, sưu tập các tài liệu, tư liệu, hiện vật có liên quan đến ĐBSCL để sắp xếp, lưu trữ và tìm cách chia sẻ những thông tin cần thiết này đến công chúng thông qua trang web, tài liệu sách báo, tổ chức hội thảo, các hoạt động giáo dục, tập huấn, tổ chức trưng bày, triển lãm... Qua đó nhằm nâng cao sự hiểu biết của công chúng, đặc biệt là giới trẻ về sự phong phú của ĐBSCL về mặt tự nhiên, văn hóa, kinh nghiệm dân gian. Mặt khác, đề cập đến những mối đe dọa, thách thức ở hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai.../.

Theo Báo Cần Thơ

Chia sẻ bài viết