Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 09:15

Rải đinh trên đường sẽ bị ghép vào tội hình sự

Rất nhiều nội dung, quy định mới tại dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) sẽ được tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong hai tháng, từ nay đến hết ngày 14-9-2015, theo Bộ Tư pháp.

Với việc sửa đổi Bộ luật hình sự, hành vi rải đinh hoặc vật sắc nhọn trên đường sẽ bị ghép vào tội hình sự

* Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng, Bộ luật hình sự lần này được sửa đổi cơ bản, toàn diện với rất nhiều nội dung mới như bỏ áp dụng hình phạt tử hình đối với một số tội danh, chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn khi người bị kết án không chấp hành hình phạt tiền, không tử hình người bị kết án tử hình về một số tội phạm khi người bị kết án đã khắc phục về cơ bản hành vi phạm tội gây ra...

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung một số tội danh mới như: tội khiêu dâm trẻ em, tội gian lận bảo hiểm y tế, tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, tội rải đinh hoặc vật sắc nhọn trên đường bộ...

Người dân trong nước và người Việt ở nước ngoài có thể gửi ý kiến góp ý đến cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, gửi trực tiếp về Bộ Tư pháp (địa chỉ 60 Trần Phú, quận Ba Đình, TP Hà Nội) hoặc hộp thư điện tử boluathinhsu@moj.gov.vn.

Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.

TÂM LỤA /tuoitre online

Chia sẻ bài viết