Tiếng Việt | English

24/09/2020 - 08:25

Siết chặt quản lý về an toàn thực phẩm

Từ ngày 09/9 đến ngày 23/9, Đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Long An tổ chức kiểm tra theo chuyên đề về an toàn thực phẩm đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố năm 2020.

Đoàn chú trọng kiểm tra nhãn mác sản phẩm, nguồn gốc, hạn sử dụng, bảo quản thực phẩm

Tại các điểm đến, đoàn chú trọng kiểm tra về thủ tục hồ sơ, giấy tờ liên quan như giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ, hợp đồng cung cấp suất ăn, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, chứng từ thực phẩm đầu vào,… 

Ngoài ra, đoàn cũng kiểm tra nhãn mác sản phẩm, nguồn gốc, hạn sử dụng, bảo quản thực phẩm, nguyên liệu chế biến, việc lưu mẫu thức ăn, sàn nhà bếp, hệ thống xử lý nước thải, quy định về đồng phục, bảo hộ lao động.

Trong quá trình kiểm tra, các đoàn lồng ghép tuyên truyền các quy định, nội dung của Luật An toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm đến với mọi người dân và các doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức trong việc sản xuất, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn. 

Đây là hoạt động nhằm siết chặt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế đến mức thấp nhất ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện tổng số cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm được quản lý trên toàn tỉnh trên 7.400 cơ sở. 9 tháng đầu năm 2020, Đoàn kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh tiến hành kiểm tra 223 cơ sở, trong đó có 181 cơ sở đạt; 7 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm và bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền trên 23,4 triệu đồng, hiện còn 35 cơ sở chờ xử lý.

Đi đôi đó, tuyến huyện thành lập 41 đoàn thanh, kiểm tra; tuyến xã thành lập 360 đoàn tổ chức thanh kiểm tra 5.552/6.627 (cơ sở quản lý), trong đó có 920 cơ sở vi phạm (trong đó, nhắc nhở 877 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 43 cơ sở, với số tiền 64,9 triệu đồng)./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết