Tiếng Việt | English

30/12/2017 - 08:01

Sống “tốt đời, đẹp đạo”

Nhiều năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đồng bào có đạo (Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành, Cao đài) ở tỉnh cũng như trong cả nước gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Cụ thể, đồng bào có đạo tham gia công tác xã hội, tổ chức bếp ăn từ thiện phục vụ và cung cấp bữa ăn cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, người nghèo với kinh phí hàng tỉ đồng; quyên góp ủng hộ người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt trên khắp cả nước,... Ngoài ra, người có đạo còn tham gia đóng góp xây dựng nhà tình thương, tự nguyện hiến đất xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh, trật tự địa phương,... Phát huy phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào có đạo tiếp tục động viên nhau chung sức, đồng lòng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ta ngày càng giàu đẹp./.

Võ An Gia Bảo

Chia sẻ bài viết