Tiếng Việt | English

09/11/2015 - 14:35

Cần Giuộc - Long An

Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với tiêu thụ

Huyện Cần Giuộc có 9.800ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó, 7.000ha đất trồng lúa, còn lại là đất nuôi thủy sản, trồng hoa màu và cây lâu năm khác.


Nông dân Cần Giuộc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đầu tư hệ thống thủy lợi kết hợp phát triển hạ tầng nông thôn. Cần Giuộc đã thành lập các hợp tác xã (HTX) sản xuất rau an toàn ở các xã: Phước Hậu, Mỹ Lộc và đang mở rộng thêm vùng rau an toàn ở các xã: Phước Lâm, Trường Bình, Long Thượng,...

Bên cạnh đó, huyện còn phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại vừa và nhỏ, ứng dụng công nghệ sinh học vào chăn nuôi, xử lý chất thải bằng hầm biogas,....

Huyện có 2 đơn vị được cấp giấy chứng nhận VietGap là HTX rau an toàn Phước Hiệp xã Phước Hậu và tổ sản xuất lúa tài nguyên xã Thuận Thành. Để các HTX có đầu ra ổn định, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức cho các HTX, tổ hợp tác tham quan, giao lưu với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị để xúc tiến thương mại. Đến nay, có 6/10 HTX có ký hợp đồng để giải quyết đầu ra cho nông dân.

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giuộc - Đồng Quang Đôn cho biết: “Vấn đề quan trọng nhất là đầu ra sản phẩm. Các ngành chức năng huyện đang đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Huyện tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, điện; tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ dịch bệnh nhằm tăng năng suất, chất lượng nông sản hàng hóa”./.

Phương Cảnh-Thất Huy

Chia sẻ bài viết