Tiếng Việt | English

04/01/2024 - 13:58

Tân An xây dựng hạ tầng đô thị từng bước hiện đại

TP.Tân An ban hành nhiều giải pháp, tích cực chỉ đạo các ngành, địa phương làm tốt công tác xây dựng cơ bản (XDCB). Qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển hạ tầng và tăng cường thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế.

Làm tốt công tác xây dựng cơ bản góp phần nâng chất hạ tầng đô thị TP.Tân An

UBND TP.Tân An ban hành các quyết định và thông báo đến các chủ đầu tư để kịp thời tổ chức thực hiện các công trình, dự án (DA) đã được bố trí vốn đầu tư. Công tác đấu thầu được giám sát chặt chẽ. Công tác quyết toán vốn đầu tư được chủ đầu tư thực hiện đúng quy định. Các công trình theo Đề án “xóa đường đá dăm, sỏi đỏ”, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tập trung, cơ bản bảo đảm theo tiến độ, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn. Một số tuyến đường được đầu tư nhựa hóa hoàn thành, đưa vào sử dụng, kịp thời phục vụ tốt nhu cầu phát triển KT-XH. Các công trình bêtông hóa, nước sạch khu vực nông thôn được tập trung đầu tư, góp phần thiết thực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Năm 2023, nguồn vốn tỉnh giao cho TP.Tân An trên 267,4 tỉ đồng đầu tư 5 danh mục công trình chuyển tiếp và 2 danh mục công trình khởi công mới. Trong đó, 5 công trình chuyển tiếp gồm kè sông Bảo Định (đoạn từ cống Bảo Định đến qua cống đầu kênh vành đai); kè sông Bảo Định (đoạn từ cống đầu kênh vành đai đến đường Võ Văn Môn); mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu DA TP.Tân An; nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62; Trường THPT Hùng Vương (giai đoạn 2);...

Bên cạnh đó, thành phố bố trí nguồn vốn trên 203 tỉ đồng đầu tư 79 danh mục. Trong đó, có 3 DA được ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Quỹ Hỗ trợ nông dân; hỗ trợ các xã đầu tư các danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời, hỗ trợ UBND xã, phường làm chủ đầu tư 66 danh mục.

Tuy nhiên, các DA trọng điểm, chiếm số vốn lớn vẫn còn gặp khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ, tỷ lệ giải ngân chung. Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, một bộ phận người dân vẫn chưa đồng thuận triển khai các hạng mục. Cơ chế, chính sách liên quan đến việc bố trí nguồn vốn, quyết toán nguồn vốn sự nghiệp còn vướng mắc,…

Theo Quyền Chủ tịch UBND TP.Tân An - Võ Hồng Thảo, để thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công và XDCB năm 2024, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân các hạng mục kết hợp tăng cường quyết toán đầu tư đối với các công trình/DA đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư công để phát hiện và xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc; đôn đốc về tiến độ, chất lượng các công trình. Đối với các DA khởi công mới được bố trí vốn năm 2024, các chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục về đấu thầu, giao thầu theo quy định để có đủ điều kiện khởi công và thanh toán kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm 2024, quyết tâm đến cuối năm giải ngân 100% kế hoạch vốn XDCB đã được phân bổ./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết