Tiếng Việt | English

21/06/2019 - 05:35

Tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, là chương trình ý nghĩa do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, nhằm tuyên truyền cho ngư dân nắm, hiểu rõ hơn về chủ quyền lãnh thổ, vùng biển, đảo của Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, vươn khơi bám biển và tăng cường tình đoàn kết quân,

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Ngày 20/6, tại Hà Nội, Nhóm thiện nguyện Mùa thu và những người bạn tại Hà Nội đã ủng hộ 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tiếp nhận.

Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị BĐBP, Đại tá Văn Ngọc Quế cảm  ơn Nhóm thiện nguyện Mùa thu và những người bạn tại Hà Nội đã đồng hành cùng với BĐBP. Thông qua hoạt động này, nhóm đã góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia và đồng hành cùng với ngư dân. Cục Chính trị BĐBP sẽ tiếp nhận đầy đủ và chuyển đến tận tay ngư dân. Phó Chủ nhiệm BĐBP cũng bày tỏ mong muốn, nhóm sẽ tiếp tục đồng hành cùng BĐBP trong nhiều chương trình ý nghĩa khác.

Đại tá Văn Ngọc Quế tiếp nhận cờ Tổ quốc từ Nhóm thiện nguyện Mùa thu và những người bạn tại Hà Nội.
Đại tá Văn Ngọc Quế tiếp nhận cờ Tổ quốc từ Nhóm thiện nguyện Mùa thu và những người bạn tại Hà Nội.

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, là chương trình ý nghĩa do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, nhằm tuyên truyền cho ngư dân nắm, hiểu rõ hơn về chủ quyền lãnh thổ, vùng biển, đảo của Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, vươn khơi bám biển và tăng cường tình đoàn kết quân, dân trên địa bàn đóng quân./.

Theo cpv.org.vn

Chia sẻ bài viết