Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới

Sáng ngày 3-6-2015, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án (BCĐ ĐA) 03-1133 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết ĐA "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới” giai đoạn 2013-2016".

Thực hiện ĐA 03-1133, BCĐ ĐA đã có kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành các hoạt động sát nhiệm vụ đơn vị, địa bàn. Các đơn vị cơ sở, đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng trên địa bàn thành lập BCĐ, triển khai thực hiện, tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân trên biên giới nâng cao kiến thức pháp luật, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 34/CP của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền, Hiệp ước bổ sung về Phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,... Đặc biệt, trong quá trình triển khai ĐA đã thực sự phát huy hiệu quả bằng các phương pháp tuyên truyền phong phú như tổ chức hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật và các phong trào thực hiện pháp luật,... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, đồng thời làm rõ những tồn tại, hạn chế; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm, phát huy các mặt mạnh, khắc phục hạn chế và đề ra phương hướng, biện pháp nhằm nâng chất lượng, hiệu quả ĐA.

Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó BCĐ - Đại tá Nguyễn Văn Quan biểu dương cán bộ, nhân dân đã đồng sức, đồng lòng, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện ĐA. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị cần phát huy hiệu quả, kinh nghiệm của giai đoạn I, tiến hành đồng bộ các bước, các biện pháp, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải kết hợp nhiều hình thức, biện pháp, phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là vai trò lãnh đạo của các cơ quan là thành viên BCĐ, vai trò của cán bộ, công chức xã, tạo ra mạng lưới tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên đến cơ sở.

Dịp này, BCĐ ĐA 03-1133 đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện ĐA giai đoạn I; 1 tập thể và 2 cá nhân đề nghị Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Tiêu biểu là xã Mỹ Quý Tây và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm; 3 năm qua, đã có 2 lượt tập thể, 5 lượt cá nhân được tặng giấy khen của các cấp.

Minh Luận 

Chia sẻ bài viết