Tiếng Việt | English

28/02/2019 - 10:15

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đất đai

Nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) thuận lợi hơn trong việc quản lý; người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tra cứu thông tin, nhất là lĩnh vực đất đai.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý đất đai (2 ứng dụng  phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch đến từng thửa đất trên Internet và điện thoại thông minh giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin liên quan đất đai)

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý đất đai (2 ứng dụng  phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch đến từng thửa đất trên Internet và điện thoại thông minh giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin liên quan đất đai)

Trên địa bàn tỉnh Long An hiện có 2 phần mềm để theo dõi, quản lý về đất đai: Phần mềm một cửa, một cửa điện tử tại các địa phương (theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, trong đó có quản lý về đất đai) và phần mềm thuộc chuyên ngành quản lý đất đai VILIS. Ngành TN&MT sử dụng phần mềm VILIS trong công tác cập nhật thông tin địa chính, cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí vận chuyển và hạn chế trễ hạn trong giải quyết hồ sơ đất đai. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Sở TN&MT theo dõi, quản lý về đất đai trên toàn địa bàn tỉnh tác nghiệp hàng ngày trên phần mềm VILIS, kết nối, cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đất của tỉnh. Từ đó, việc quản lý, truy xuất thông tin, dữ liệu đất đai dễ dàng hơn.

Giám đốc Sở TN&MT - Phan Nhân Duy thông tin: “Sở luôn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai. Hiện sở triển khai kết nối 2 phần mềm (phần mềm VILIS và phần mềm một cửa, một cửa điện tử) trong việc giải quyết hồ sơ về đất đai tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố và phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, sở còn triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 53/108 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở”.

Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự thuận lợi, dễ dàng trong việc quản lý đất đai, ngoài việc tiếp tục hoàn thiện việc kết nối 2 phần mềm quản lý, năm 2019, sở xây dựng 2 ứng dụng phần mềm: Tra cứu thông tin quy hoạch đến từng thửa đất trên Internet và điện thoại thông minh; điện tử quản lý, công khai quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An. Khi truy cập vào 2 ứng dụng này, người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin về đất đai trên địa bàn tỉnh. Hai ứng dụng vận hành chính thức vào ngày 24-01, huyện Châu Thành, Tân Trụ được chọn làm thí điểm. “Hiện sở tiếp tục nâng cấp ứng dụng để thuận lợi cho việc tra cứu của người dân, doanh nghiệp và triển khai ứng dụng rộng rãi trên địa bàn trong thời gian tới” - ông Phan Nhân Duy thông tin thêm./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết