Tiếng Việt | English

18/06/2022 - 08:29

Tăng lương tối thiểu: Phải duy trì các thỏa thuận có lợi cho lao động

Trong quá trình điều chỉnh tăng lương tối thiểu, các nội dung cam kết trong thỏa ước lao động, hợp đồng lao động có lợi hơn cho người lai động so với quy định mới thì sẽ tiếp tục được thực hiện.

Khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm... (Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm... (Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+)

Chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu sẽ phải tiếp tục được thực hiện nếu chính sách này đã được đưa ra trong thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động…

Đây là một trong những nội dung được quan tâm trong công văn  2086/BLĐTBXH-TLĐ do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn lao động gửi các địa phương về việc chỉ đạo, đôn đốc triển khai việc tăng lương tối thiểu cho người lao động theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đặc biệt, đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo đó, các nội dung đã thực hiện theo thoải thuận, cam kết, thỏa ước lao động tập thể… trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các đia phương tăng cường việc hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, tổ chức công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động trong các hoạt động đối thoại, thương lượng, đặc biệt là thương lương tập thể để thỏa thuận về tiền lương và xác lập các điều kiện lao động khác bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Các địa phương chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý những vướng mắc phát sinh, hạn chế thấp nhất các tranh chấp lao động, đình công xảy ra, bảo đảm duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Trong quá trình ttriển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP trong các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

Công văn 2086/BLĐTBXH-TLĐ cũng nêu rõ  mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương và trả lương cho người lao động./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích