Tiếng Việt | English

20/03/2024 - 07:51

5 năm thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân:

Tạo nên sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Việc triển khai hiệu quả các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân (BPTD) góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong sơ kết 5 năm thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An, giai đoạn 2019-2024, từ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các nội dung Ngày BPTD thực sự được triển khai sâu, rộng trong toàn hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp Nhân dân hướng vào thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển KT-XH và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

5 năm qua, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu, rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới và chủ trương phát động phong trào Tuyến sau đỡ đầu, hỗ trợ tuyến trước; đồng thời, phối hợp chặt chẽ BĐBP tỉnh và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho mọi tầng lớp Nhân dân về các luật, nghị định, hiệp ước liên quan đến biên giới, nhất là tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Hình thức tuyên truyền được đổi mới, vừa tuyên truyền tập trung, vừa tuyên truyền nhỏ, lẻ, lồng ghép các cuộc họp của địa phương, các ngành, đoàn thể hoặc qua các hoạt động giúp dân phát triển KT-XH,...

Theo Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về Ngày BPTD nói chung, về chủ quyền lãnh thổ nói riêng được nâng lên; ý thức và trách nhiệm của các địa phương, các tầng lớp Nhân dân trong bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền BPTD vững mạnh ngày càng đạt kết quả cao hơn.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn phối hợp chặt chẽ Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp người dân khu vực biên giới tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội.

Qua đó, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung Ngày BPTD, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền BPTD, khu vực biên giới vững mạnh.

Huy động các nguồn lực hướng về biên giới

Thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 5 năm qua, từ việc triển khai các nội dung Ngày BPTD, nhiều nguồn lực được huy động hướng về biên giới. Trong đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có nhiều chủ trương, giải pháp, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu trên khu vực biên giới. Đến nay, 20/20 xã biên giới có đường ôtô đến trung tâm xã; hệ thống đường liên ấp được mở rộng và bêtông hóa; điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân gắn với xây dựng các khu vực phòng thủ khu vực biên giới, tạo ra tiềm lực xây dựng thế trận BPTD vững mạnh.

Trong thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc phân công các địa phương Tuyến sau đỡ đầu, hỗ trợ tuyến trước, hàng năm, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch đỡ đầu, hỗ trợ các địa phương và lực lượng làm nhiệm vụ trên biên giới; thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi, hỗ trợ các xã biên giới và đồn biên phòng,...

Các hoạt động này góp phần cổ vũ, động viên BĐBP tỉnh khắc phục khó khăn, yên tâm gắn bó với biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm, động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh khắc phục khó khăn, yên tâm gắn bó với biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Thực hiện Đề án của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và kế hoạch của UBND tỉnh về việc xây dựng Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, đến nay, trên toàn tuyến biên giới của tỉnh xây dựng được 24 điểm/254 căn.

Trong đó, có 9 điểm/45 căn liền kề đồn, trạm biên phòng, hiện người dân vào ở ổn định, yên tâm phát triển kinh tế, góp phần cùng lực lượng BĐBP tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trở thành những "cột mốc sống" trên biên giới.

Bên cạnh đó, 5 năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động tham mưu hiệu quả việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới. Đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả chủ trương của Tỉnh ủy về cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy Đảng các cấp ở các địa phương biên giới cũng như sinh hoạt đảng tại các chi bộ ấp của xã biên giới.

Hiện BĐBP tỉnh cử 98 đảng viên tham gia sinh hoạt đảng tạm thời ở chi bộ ấp thuộc các xã biên giới và phân công 169 đảng viên phụ trách 706 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Từ hiệu quả của việc thực hiện các nội dung Ngày BPTD góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, giữ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết