Tiếng Việt | English

02/03/2024 - 15:50

Tạo sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng nền biên phòng toàn dân (BPTD) vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến Nhân dân trên địa bàn

Các đồn biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến Nhân dân trên địa bàn

Phát huy vai trò nòng cốt

Để xây dựng nền BPTD vững mạnh, BĐBP tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác biên phòng. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm khắc phục khó khăn, bám dân, bám địa bàn, chủ động phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp củng cố cơ sở chính trị, giúp dân phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Từ đó, góp phần xây dựng nền BPTD vững chắc ở khu vực biên giới của tỉnh.

BĐBP tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp các ban, ngành, lực lượng, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp lãnh, chỉ đạo phát triển KT-XH gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh; vận động Nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, củng cố cơ sở chính trị, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và phát triển.

Thời gian qua, BĐBP tỉnh phối hợp tuyên truyền tập trung 430 cuộc/10.934 lượt người, tuyên truyền nhỏ lẻ 628 buổi/5.613 lượt người dự về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động được hàng trăm tập thể, gia đình, cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, nhiều gia đình có từ hai đến ba thế hệ tham gia;... góp phần quan trọng xây dựng nền BPTD vững mạnh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU, ngày 8/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP về việc "Phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, các đồn biên phòng đã phân công 169 đảng viên phụ trách 706 hộ gia đình trên khu vực biên giới.

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở Đồn Biên phòng cử 98 đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời tại chi bộ ấp của các xã biên giới, tham mưu địa phương củng cố hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, tham gia xây dựng nền BPTD vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phát huy vai trò của người cao tuổi, người có uy tín; các hội, đoàn thể, hộ gia đình khu vực biên giới, giúp BĐBP nắm chắc tình hình địa bàn, cả nội biên và ngoại biên, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để tạo thành “điểm nóng” trên biên giới, địa bàn.

BĐBP tỉnh còn góp phần quan trọng cùng các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng, chống tội phạm; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới. Tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là triển khai, thực hiện tốt các chương trình, mô hình: “Cháo nghĩa tình”, “Mỗi tuần một địa chỉ”, “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”,... Qua đó, tô thắm hình ảnh “Người chiến sĩ quân hàm xanh” trong lòng nhân dân.

Giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Quán triệt chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trong đó xác định công tác vận động quần chúng là một biện pháp cơ bản, nền tảng, nhằm xây dựng thế trận BPTD vững chắc, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, đơn vị liên tịch, kết nghĩa, đặc biệt là các huyện, thị xã biên giới trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” và các quy định của địa phương,...

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Svay Rieng và Pray Veng (Vương quốc Campuchia) tổ chức tuần tra song phương, hội đàm, trao đổi thông tin, tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tuyên truyền nhân dân hai bên biên giới thực hiện nghiêm Hiệp định, Quy chế biên giới mà 2 nước đã ký kết; chủ động phối hợp giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới.

BĐBP tỉnh tiếp tục tham mưu, đề xuất HĐND, UBND tỉnh ưu tiên triển khai các dự án phát triển KT-XH, giảm nghèo ở các huyện biên giới gắn với tổ chức quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định lại dân cư, bảo đảm cho nhân dân khu vực biên giới ổn định lâu dài. Trước mắt, tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới, ổn định đời sống, sản xuất như Mái ấm giúp người nghèo nơi biên giới, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương,...

Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thông tin, y tế,... tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để người dân yên tâm sinh sống trên địa bàn, thiết thực xây dựng “thế trận lòng dân”, “cột mốc lòng dân”, khu vực biên giới vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuyên Bình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuyên Bình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả”, trọng tâm là xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; giỏi về quân sự, am hiểu về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ; thường xuyên “bám dân, bám địa bàn”, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, bảo vệ dân, bảo vệ biên giới.

Tích cực tổ chức và tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; diễn tập chiến thuật các cấp đạt hiệu quả. Không ngừng nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh; phòng, chống tội phạm.

BĐBP tỉnh luôn kiên định, vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của BĐBP qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Từ đó, tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận BPTD và nền BPTD vững chắc./.

Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 28 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 43 cá nhân; tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” cho 137 cá nhân. Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 1 tập thể và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 3 cá nhân.
Với những thành tích đạt được, năm 2023, BĐBP tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng 2 bằng khen; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 6 bằng khen; UBND tỉnh tặng 8 bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Đặc biệt, BĐBP tỉnh vinh dự được 2 lần Phó Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen về kết quả xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu và tội phạm buôn bán người.

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chia sẻ bài viết