Tiếng Việt | English

28/10/2020 - 15:08

Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Sáng 28/10, Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022".

Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp - Tiến sĩ Lê Vệ Quốc chia sẻ một số vấn đề tại buổi tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có khoảng 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, cán bộ, công chức Tư pháp – Hộ tịch cùng hòa giải viên cơ sở.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp - Tiến sĩ Lê Vệ Quốc thông tin một số vấn đề chủ yếu về Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở, các vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay; định hướng, hoàn thiện thể chế về hòa giải cơ sở trong giai đoạn tới. Đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm, phương pháp hòa giải cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung phát biểu tại hội nghị

Theo Giám đốc Sở Tư pháp – Phan Thị Mỹ Dung, từ khi có Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở năm 1998 và nhất là kể từ khi có Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 đến nay thì công tác tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở dần đi vào nề nếp, hoạt động ngày càng đạt chất lượng. Đội ngũ hòa giải viên ngày càng hiệu quả, thể hiện qua các vụ hòa giải thành năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2013, hòa giải thành đạt 82% thời điểm chưa có Luật Hòa giải ở cơ sở; sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, đến nay, hòa giải thành trung bình cả tỉnh đạt trên 90%.

Bên cạnh các kết quả đạt được, một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác này, nhất là tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở, do đó, tỷ lệ hòa giải thành ở một vài nơi vẫn chưa cao.

Lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên; xây dựng đội ngũ hòa giải viên có trình độ, kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải để giải quyết kịp thời, đạt chất lượng, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở phát sinh trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tư pháp với UBMTTQ Việt Nam các cấp trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; góp phần cho công tác hòa giải ở cơ sở có những bước phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới./.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết