Tiếng Việt | English

18/10/2018 - 10:55

Tập huấn việc thực hiện các quy định về trợ giúp pháp lý và trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Sáng 18/10, Sở Tư pháp tỉnh Long An chủ trì Hội nghị Tập huấn việc thực hiện các quy định về trợ giúp pháp lý và trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Tập huấn việc thực hiện các quy định về trợ giúp pháp lý và trách nhiệm bồi thường của nhà nước 

Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) 2017 quy định 14 nhóm người được TGPL (mở rộng so với trước đây chỉ có 6 nhóm). Một số nhóm đối tượng mới được TGPL như người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật có khó khăn về tài chính, người từ đủ 16 tuối đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự và có khó khăn về tài chính, nạn nhân trong vụ bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính, nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người có khó khăn về tài chính, người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính,…

Theo Giám đốc Trung tâm TGPL tỉnh Long An - Lê Trung Trực, quy định mới trong Luật TGPL còn giúp cho người được TGPL có quyền lựa chọn Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL), luật sư mà mình thích.

Những quy định mới đòi hỏi người TGPL phải qua khóa đào tạo Luật sư và được tập huấn nghiệp vụ TGPL. Hiện, Trung tâm TGPL tỉnh Long An có 7 TGVPL và 19 luật sư giỏi được Trung tâm lựa chọn để TGPL miễn phí cho các đối tượng  được TGPL.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Nguyễn Văn Lâm triển khai quy định mới trong Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định cụ thể việc phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng.

Ngoài ra, buổi tập huấn còn triển khai quy định cụ thể Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và việc thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Thông tư số 04/2018/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.

Quy định chi tiết về đối tượng được TGPL theo Luật TGPL năm 2017 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Các nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết