Tiếng Việt | English

02/12/2021 - 20:03

Thạnh Hóa: Hợp tác xã được hỗ trợ cơ giới trong sản xuất

Thực hiện chính sách hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tỉnh Long An trên một số lĩnh vực chủ yếu theo Quyết định số 5610/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh, vụ Đông Xuân 2021 - 2022, Hợp tác xã Nông nghiệp ấp Nước Trong (xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ) được hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất để đầu tư mua 1 máy cấy lúa và hệ thống gieo mạ khay và khay mạ.

Việc hỗ trợ đầu tư hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm

Được biết, các máy móc, thiết bị này có tổng trị giá 430 triệu đồng. Trong đó, kinh phí được hỗ trợ là 154 triệu đồng, tương đương gần 36%, phần còn lại là vốn đối ứng của hợp tác xã.

Chi cục Phát triển nông thôn và Thuỷ lợi tỉnh Long An là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai thực hiện mô hình đã phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chuyển giao khoa học công nghệ, hướng dẫn hợp tác xã vận hành, sử dụng hiệu quả máy móc, thiết bị được hỗ trợ. Đồng thời, tổ chức hội thảo, trình diễn, tuyên truyền về ưu điểm, lợi ích của việc ứng dụng máy cấy lúa.

Hợp tác xã Nông nghiệp ấp Nước Trong hiện có 26ha đất trong vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, có đê bao khép kín nhằm giúp người dân chủ động gieo sạ đồng loạt. Qua thực hiện các khâu trong làm đất, mặt ruộng khá bằng phẳng bảo đảm điều kiện để ứng dụng cấy lúa bằng máy.

Việc hỗ trợ đầu tư máy cấy lúa và hệ thống gieo mạ khay và khay mạ giúp hợp tác xã đẩy mạnh cơ giới hóa vào đồng ruộng, nhất là ở khâu xuống giống, giảm lượng giống, phát huy tốt các ưu điểm của sạ thưa, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập nên người dân rất phấn khởi./.

Ngọc Mận – Ngọc Như

Chia sẻ bài viết