Tiếng Việt | English

21/03/2023 - 17:06

Thành ủy Tân An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Chiều 21/3, Thành ủy Tân An, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tân An - Lê Thị Khuyên và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Minh Hùng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh đề nghị cán bộ, đảng viên khắc phục các hạn chế, tập trung làm tốt hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng

Năm 2022, Tân An từng bước khắc phục khó khăn, linh hoạt, năng động, sáng tạo triển khai, thực hiện hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 40 cuộc quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với trên 4.700 lượt cán bộ, đảng viên tham dự, đạt trên 98%; xây dựng và ban hành các chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

Đại biểu dự hội nghị

Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy trình theo quy định. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, bố trí, điều động, sử dụng cán bộ, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2022. Năm 2022, phát triển 102 đảng viên mới, đạt 108% chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết Thành ủy. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tập trung quán triệt. Trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành kỷ luật 5 đảng viên.

Với sự điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, sự đồng thuận, nỗ lực của toàn dân, TP.Tân An thực hiện đạt 18/18 chỉ tiêu Nghị quyết Thành ủy năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn; đồng thời, đề xuất các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Năm 2023, Đảng bộ TP.Tân An tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai, thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng chuyên đề hàng năm về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2023 đến năm 2025 trên địa bàn TP.Tân An với chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, vận dụng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An trong giai đoạn hiện nay” và chuyên đề thành phố về “xây dựng, phát triển con người TP.Tân An thân thiện, văn minh, hiện đại”;…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng, các cán bộ, đảng viên cần khắc phục những hạn chế được chỉ ra. Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy, lối làm việc, sáng tạo trong thực thi công việc. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực hiện nghiêm việc nêu gương; xây dựng những mô hình hay, hiệu quả tạo sự lan tỏa trong xã hội,...

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Tân An tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 33 đảng viên đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, từ năm 2018 đến năm 2022./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết