Tiếng Việt | English

23/01/2023 - 17:30

Thị xã Kiến Tường: Kinh tế phục hồi tạo đà phát triển

Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) năm 2022. Đây là động lực quan trọng để thị xã phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2023, tạo bước đệm quan trọng hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu NQ trong cả nhiệm kỳ.

Đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết

Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực đến việc thực hiện NQ Thị ủy. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong toàn thị xã đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua những khó khăn, hành động quyết liệt, phục hồi, phát triển kinh tế và giữ vững ổn định xã hội.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Minh Hoan cùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Kiến Tường hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Theo đánh giá của Thị ủy Kiến Tường, năm 2022, tình hình phát triển KT-XH có bước phát triển mạnh mẽ sau dịch Covid-19. Trong đó, sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, nhất là sản xuất lúa gắn với chương trình vùng lúa chất lượng cao và ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả khá cao. Năm 2022, thị xã phối hợp tổ chức thành công Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Kiến Tường hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực công nghiệp phục hồi tích cực, đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung thực hiện theo kế hoạch; bố trí vốn cơ bản cân đối, khả thi, ưu tiên các công trình trọng điểm, bức xúc. Thương mại - dịch vụ có dấu hiệu khởi sắc. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán; chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm.

Thị xã Kiến Tường từng bước khẳng định vị thế của đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh

Văn hóa - xã hội được quan tâm triển khai, thực hiện; chất lượng giáo dục ở các cấp học có nhiều tiến bộ; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được nỗ lực thực hiện, bảo đảm chăm lo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác quốc phòng - an ninh, nội chính được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tình hình biên giới được kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn người qua lại biên giới trái phép; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là cao điểm lễ, tết. Công tác đối ngoại được duy trì, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới và có chuyển biến tích cực, hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được chú trọng theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đặc biệt, với nhiều nỗ lực, cuối năm 2022, HĐND tỉnh thông qua NQ phân loại đô thị thị xã Kiến Tường đạt tiêu chí đô thị loại III và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành NQ về định hướng phát triển thị xã Kiến Tường là đô thị trung tâm vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để thị xã tiếp tục được đầu tư nâng cấp về mọi mặt theo các tiêu chí cao hơn, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và cuộc sống tốt, tiện nghi hơn cho người dân; phát huy mạnh mẽ vai trò, chức năng đô thị trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười.

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc quyết liệt, thị xã tổ chức thực hiện thắng lợi NQ Thị ủy năm 2022 khi đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu chủ yếu NQ đề ra. Trong đó, có 9 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu đạt. Bên cạnh sự lãnh đạo, điều hành năng động, tập trung, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy còn có sự chủ động, phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành tỉnh và các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy trong quá trình lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó là sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn thị xã. Thành quả đạt được liên tiếp trong 2 năm 2021 và 2022 cũng khẳng định hướng đi đúng đắn mà Đảng bộ thị xã đã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết năm 2023

Kế thừa những kết quả đã đạt và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành trong năm 2022, nhất là tình hình phát triển KT-XH tiếp tục đà phục hồi sau đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường sẽ nỗ lực để đạt kết quả cao nhất trong năm 2023.

Trong đó, thị xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển kinh tế bền vững; huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả các chương trình đột phá, công trình trọng điểm; kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực. Đồng thời, thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm các hoạt động đối ngoại; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh, thị xã Kiến Tường khánh thành cầu giao thông nông thôn

Để đạt mục tiêu đó, trước hết, thị xã huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện 2 chương trình đột phá và 2 công trình trọng điểm theo NQ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII và đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị xã cũng như hoàn chỉnh và triển khai, thực hiện hiệu quả các đồ án quy hoạch đã được thông qua. Trong sản xuất nông nghiệp, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình đột phá về phát triển chương trình nông nghiệp, vùng lúa chất lượng cao ứng dụng công nghệ cao.

Thị xã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; ưu tiên khuyến khích các nhà đầu tư có tiềm năng, kinh nghiệm đầu tư vào các dự án trên địa bàn thị xã, nhất là khu công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp và Công viên văn hóa - thương mại Núi Đất để phát triển mạnh các loại hình du lịch, tạo việc làm cho người dân và nguồn thu cho ngân sách. Cùng với đó là các giải pháp xây dựng văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại và đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Kiến Tường - Phạm Xuân Bách, năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thị xã quyết tâm biến khó khăn, thách thức trở thành động lực, trên cơ sở nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ NQ Thị ủy năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Thị xã Kiến Tường đang vươn lên phát triển từng ngày. Ở đó có sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã để xây dựng vùng đất này đúng như tên gọi: Kiến Tường - Kiến tạo nên những điều tốt đẹp./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết