Tiếng Việt | English

17/07/2015 - 13:34

Thị xã Kiến Tường: Phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật

Công an thị xã Kiến Tường họp dân phát động phong tràoToàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an thị xã Kiến Tường và UBND phường 2, thị xã Kiến Tường phối hợp xây dựng điểm phong trào phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Theo kế hoạch, Công an phường 2 tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân tập trung thực hiện phong trào điểm phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em và phòng ngừa trẻ em, thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn phường.

Bên cạnh đó, Công an phường kết hợp các đội nghiệp vụ Công an thị xã, các trường THPT, ban, ngành, đoàn thể và 6 khu phố tiến hành khảo sát địa bàn, lập danh sách số đối tượng là trẻ em có biểu hiện vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Qua khảo sát, có 9 em vi phạm pháp luật. Từ đó, các cơ quan chức năng có kế hoạch phối hợp gia đình theo dõi, quản lý, không để các đối tượng này có cơ hội vi phạm.

Đồng thời, tiếp tục vận động các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, gắn 4 chuẩn mực “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” để các hộ gia đình có ý thức trách nhiệm hơn trong việc quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội.

Song song đó, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường còn tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên và các ban, ngành, đoàn thể 6 khu phố nắm được cách phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tuyên truyền được 6 cuộc, có 361 lượt người tham dự.

Nội dung tuyên truyền: Thường xuyên phổ biến tình hình an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hoạt động tuyên truyền giúp các bậc cha mẹ hiểu được hậu quả tác hại của việc con em sa vào tệ nạn xã hội hay có hành vi vi phạm pháp luật, để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục như: Quản lý về thời gian, chi tiêu, sinh hoạt học tập, mối quan hệ ngoài xã hội,...

Ngoài công tác tuyên truyền, lực lượng công an còn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, tập trung giải quyết tình hình thanh thiếu niên tụ tập, đi chơi khuya quá giờ quy định, gây mất an ninh, trật tự ở các giao lộ, ngõ hẻm vào ban đêm ở các khu phố.

Kết quả, đã tổ chức tuần tra được 27 cuộc, mời răn đe, gọi hỏi 12 thanh, thiếu niên có hành vi làm trái pháp luật, lập biên bản bàn giao cho gia đình và các ban, ngành, đoàn thể nhận lãnh giáo dục.

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn nên đã hạn chế đến mức thấp nhất tình hình trẻ em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn phường.

Ban Chỉ đạo phong trào phường thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của từng thành viên và lực lượng nòng cốt như: Ban, tổ bảo vệ dân phố, dân phòng, lực lượng dân phòng xe Honda khách phòng gian.

Qua đó, các ban, ngành, đoàn thể, hội viên, đoàn viên, thanh niên và ban, tổ bảo vệ dân phố, các thành viên trong gia đình tích cực tham gia thực hiện tốt mục tiêu "3 giảm", quản lý con em trong độ tuổi thanh thiếu niên không để vi phạm pháp luật và sa vào tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm pháp trên địa bàn phường.

Bước đầu thực hiện phong trào, đã mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên phạm pháp. Nhờ vậy, đa số các em có biểu hiện làm trái pháp luật đều chấp hành tốt, không tái phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết