Tiếng Việt | English

05/08/2021 - 18:27

Thông báo tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào Công an nhân dân năm 2021

Công an tỉnh Long An tuyển chọn công dân là Công an xã bán chuyên trách vào CAND năm 2021, như sau:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn

1.1. Đối tượng:

Những đồng chí Công an xã bán chuyên trách đã từng công tác hoặc đang công tác tại Công an xã.

1.2. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

- Tiêu chuẩn chính trị: Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các tiêu chuẩn sau:

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

+ Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

+ Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

- Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

- Văn bằng chứng chỉ: Đã được đào tạo Trung cấp Công an trở lên.

- Về tuổi đời: Quy định không quá 30 tuổi. Tuy nhiên, đối với số Công an xã đã có thời gian cống hiến và đã đóng bảo hiểm xã hội thì có thể tuổi đời tuyển chọn vào CAND cao hơn, nhưng phải bảo đảm khi hết tuổi phục vụ trong CAND có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nhất là 25 năm (tính từ lúc đóng bảo hiểm xã hội) và tối đa không quá 40 tuổi.

- Sức khỏe: Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định:

+ Chiều cao: Đối với nam từ 1m64 trở lên, đối với nữ từ 1m58 trở lên.

+ Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10.

- Ưu tiên cán bộ đã từng là Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, cán bộ là người dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng, có nhiều cống hiến xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm công tác, có uy tín, hằng năm được phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được tặng bằng khen (từ cấp tỉnh trở lên).

2. Phương thức tuyển chọn

Việc tuyển chọn Công an xã bán chuyên trách vào Công an nhân dân thực hiện theo phương thức xét tuyển và không phải thực hiện chế độ tạm tuyển.

3. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn

- Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;

- Bản lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc (nếu có);

- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác (nếu có);

- Báo cáo thành tích cá nhân trong 3 năm trở lại đây có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, bản sao (có chứng thực), các hình thức khen thưởng cá nhân (từ bằng khen cấp tỉnh trở lên) đã đạt được;

- Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền (nếu có);

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (nếu có);

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa; Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

- Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

- Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

4. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Công dân là Công an xã bán chuyên trách có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào CAND xin liên hệ với Công an các huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú để nộp hồ sơ hoặc liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Long An (điện thoại 069.3609413) để được hướng dẫn.

- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2021.

Công an tỉnh Long An trân trọng thông báo./.

Công an tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết