Tiếng Việt | English

23/02/2021 - 16:46

Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2021 (Chỉ tiêu năm 2020)

Ngành Giáo dục huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có nhu cầu tuyển dụng các vị trí viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo như sau:

1. Tuyển dụng Giáo viên: 191 chỉ tiêu, gồm:

- Giáo viên Mầm non: 54 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học dạy văn hóa: 67 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học Tiếng Anh: 12 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học Âm nhạc: 07 chỉ tiêu;

- Giáo viên tiểu học Thể dục: 06 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS Toán: 11 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS Vật lý: 05 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS Ngữ văn: 17 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS Tiếng Anh: 04 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS Thể dục: 03 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS Kỹ thuật công nghiệp: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS Kỹ thuật phục vụ: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS Âm nhạc: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên THCS Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu.

2. Tuyển dụng Nhân viên: 21 chỉ tiêu, gồm:

- Nhân viên Công nghệ thông tin cấp tiểu học: 04 chỉ tiêu;

- Nhân viên Công nghệ thông tin cấp THCS: 03 chỉ tiêu;

- Nhân viên Thư viện: 11 chỉ tiêu;

- Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm: 03 chỉ tiêu.

Thời gian nhận hồ sơ: từ nay đến hết ngày 31/03/2021.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo dục huyện Đức Hòa, số điện thoại: 0272  3851204./.

Chia sẻ bài viết