Tiếng Việt | English

22/11/2021 - 08:48

Thông tin và hỏi - đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của tôi hiện không sử dụng được do công ty nơi tôi làm việc còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT. Trong trường hợp này, tôi có thể tham gia BHYT tự nguyện không?

(Bạn đọc Báo Long An)

Trả lời:

Tại khoản 3, Điều 49 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định như sau:

“3. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động (LĐ) có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử lý như sau:

a) Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ chức, người sử dụng LĐ có trách nhiệm đóng BHYT để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của Quỹ BHYT;

b) Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người LĐ trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà người LĐ đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT”.

Do đó, việc công ty nơi anh/chị làm việc không tuân thủ pháp luật, chậm đóng, nợ tiền đóng BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi về BHYT của anh/chị là thuộc trách nhiệm của công ty. Trong trường hợp này, công ty phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho anh/chị trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT mà anh/chị đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT. Anh/chị không thể tham gia BHYT theo hộ gia đình do còn ràng buộc hợp đồng với công ty - thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm người LĐ và sử dụng LĐ đóng quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

Câu hỏi: Do lý do sức khỏe, tôi muốn ủy quyền cho con tôi nhận lương hưu có được không? Nếu được, tôi cần làm những thủ tục gì?

(Bạn đọc Báo Long An)

Trả lời:

Điều 18 Luật BHXH năm 2014 quy định một trong những quyền của người LĐ là được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu. Do đó, anh/chị có thể ủy quyền cho con nhận lương hưu thay.

Về thủ tục ủy quyền, anh/chị cần lập Hợp đồng ủy quyền nhận thay lương hưu theo quy định pháp luật hoặc Giấy ủy quyền (mẫu 13-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH), điền đầy đủ thông tin theo mẫu. Nội dung ủy quyền ghi rõ: Nhận thay lương hưu. Thời hạn ủy quyền do các bên tự thỏa thuận và ghi rõ từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm (trường hợp để trống thì thời hạn ủy quyền là 1 năm kể từ ngày xác lập ủy quyền).

Anh/chị cần lưu ý, giấy ủy quyền phải có chứng thực của chính quyền địa phương hoặc phòng công chứng,... (chỉ cần chứng thực chữ ký của người ủy quyền).

Hồ sơ ủy quyền sau đó gửi về cơ quan BHXH cấp huyện/tỉnh hoặc bưu điện - nơi được cơ quan BHXH ký hợp đồng để thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và quản lý người hưởng./.

BHXH Tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết