Tiếng Việt | English

29/11/2021 - 10:05

Thông tin và hỏi - đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Tôi năm nay 50 tuổi, nếu bây giờ tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thì có được hưởng lương hưu không? Nếu không được hưởng lương hưu thì tôi có được quyền lợi gì khi tham gia BHXH không và phải đóng bao nhiêu năm để được hưởng?

(Bạn đọc Báo Long An)

Trả lời:

Tại khoản 4, Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc”.

Như vậy, Luật BHXH chỉ quy định tuổi tối thiểu để tham gia BHXH tự nguyện, không quy định độ tuổi tối đa. Nên nếu năm nay ông/bà 50 tuổi, tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH tự nguyện vẫn được hưởng lương hưu. Trường hợp khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật Lao động (LĐ) năm 2019 mà ông/bà còn thiếu thời gian đóng BHXH không quá 10 năm thì có thể lựa chọn đóng 1 lần cho những năm còn thiếu tại thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu để hưởng lương ngay tháng liền kề sau tháng đóng đủ.

Câu hỏi: Khi tham gia BHXH được 25 năm, trong đó có 10 năm đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), vậy khi tôi hưởng lương hưu thì có được hưởng thêm chế độ trợ cấp thất nghiệp hay không? Tại sao?

(Bạn đọc Báo Long An)

Trả lời:

Khoản 1, Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định về trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Người LĐ quy định tại khoản 1, Điều 43 của Luật này đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người LĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức LĐ hằng tháng”.

Như vậy, theo quy định trích dẫn nêu trên, khi anh/chị hưởng lương hưu thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì trợ cấp thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người LĐ khi bị mất việc làm, hỗ trợ người LĐ học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ BHTN./.

BHXH tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết