Tiếng Việt | English

29/07/2021 - 14:22

Bảo hiểm xã hội giảm thời gian xử lý hồ sơ hỗ trợ COVID-19 còn 1 ngày

Cơ quan bảo hiểm xã hội đang nỗ lực cao nhất nhằm khẩn trương đưa những chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đến với người lao động và người sử dụng lao động ngày.


Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơm giải quyết các chế độ bảo hiểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thời hạn giải quyết đối với hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là không quá 4 ngày làm việc, với hồ sơ hỗ trợ đào tạo nghề duy trì việc làm là không quá 2 ngày làm việc.

Tuy nhiên, để hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội đã điều chỉnh giảm tối đa thời gian giải quyết hồ sơ.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2218/BHXH-TST chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị thì thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót thì chuyển lại ngay để đơn vị bổ sung, hoàn thiện.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các bảo hiểm xã hội các địa phương phân công lãnh đạo, viên chức chủ động liên hệ với các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để đôn đốc, hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết các chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đoàn công tác do Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn làm trưởng đoàn đến bảo hiểm xã hội 19 tỉnh, thành phố để đôn đốc, nắm bắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 68 và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp.

Với các giải pháp quyết liệt như giảm thời gian giải quyết hồ sơ; đơn giản hoá thủ tục; đa dạng hình thức nộp hồ sơ; tăng cường giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, làm thêm giờ…, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang đưa các chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đến với người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 một cách nhanh và hiệu quả./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Chia sẻ bài viết