Tiếng Việt | English

17/06/2019 - 16:47

Thông tin và hỏi - đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 Câu hỏi:Tôi là con gái duy nhất của liệt sĩ. Tôi được tuyển dụng làm công chức tại UBND phường, đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định. Xin hỏi, tôi có được hưởng BHYT theo chế độ con liệt sĩ không? Nếu được, phần tiền đã đóng BHYT trước đó có được hoàn trả không?
(lanbinhthu8482@gmail.com)

Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 13 của Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT:
“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 22 của Luật BHYT số 46/2014/QH13:
“Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.
Vì vậy, theo nội dung câu hỏi của ông/bà, ông/bà thuộc đối tượng đóng BHYT theo nhóm do người lao động và sử dụng lao động đóng. Để được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn theo đối tượng thân nhân người có công với cách mạng, ông/bà cung cấp một trong các loại giấy tờ sau đến cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) nơi cấp thẻ để được hướng dẫn và giải quyết:

- Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc Quyết định cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tiếp nhận, quản lý hồ sơ và làm thủ tục mua BHYT cho thân nhân của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH.

 Câu hỏi:Nếu nộp tiền BHYT hộ gia đình thì khi nào nhận được thẻ BHYT mới? Trường hợp thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì quyền lợi như thế nào? (pctgiaothuy@gmail.com)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 30 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, ngày 14-4-2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, thẻ BHYT sẽ cấp mới trong thời gian không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Như vậy, nếu đã đóng tiền và lập đủ hồ sơ cấp thẻ BHYT thì sau 5 ngày ông/bà sẽ nhận được thẻ BHYT mới.

Trường hợp thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT, căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 22 của Luật BHYT số 46/2014/QH13: Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất./.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết