Tiếng Việt | English

25/06/2015 - 10:44

Tiếp tục tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí

Có thể nói, cùng với sự phát triển của xã hội, báo chí nước ta đã không ngừng phát triển về mọi mặt, truyền tải kịp thời, rõ ràng, chính xác các thông tin và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của rất nhiều người dân. Trong đó, những vụ việc mà người dân quan tâm được báo chí phản ánh kịp thời và có định hướng tích cực cho dư luận xã hội, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ cái tốt, xây dựng cái đẹp và chống lại cái xấu, cái tiêu cực trong xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng một số thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thiếu trung thực, phiến diện một chiều, thậm chí xuyên tạc, sai sự thật, làm suy giảm ít nhiều lòng tin của người dân vào báo chí.

Thiết nghĩ, để báo chí nước ta ngày càng phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, cần lắm sự phối hợp chặt chẽ với báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí những vụ việc xảy ra liên quan đến cơ quan, đơn vị, địa phương mình, qua đó phản ánh đúng bản chất sự việc và định hướng tích cực cho dư luận xã hội.

Hãy chủ động, thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí những vụ việc quan trọng, được dư luận chú ý; cung cấp thông tin và giải trình, làm rõ những vụ việc mà báo chí đăng tải sai sự thật; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên tác nghiệp và hạn chế tối đa việc né tránh hoặc gây khó khăn.

Có như vậy, chất lượng thông tin trên báo chí mới ngày càng tốt hơn, niềm tin vào báo chí của người dân sẽ gia tăng và báo chí sẽ luôn là vũ khí sắc bén trong việc tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Khả Lâm

Chia sẻ bài viết