Tiếng Việt | English

20/03/2023 - 10:23

TP.Tân An chung tay bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An chuyển biến tích cực.

Số vụ tai nạn giao thông (TNGT) và những thiệt hại về người, tài sản do TNGT giảm, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân từng bước được nâng lên,...

Công an TP.Tân An tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn

Để đạt những kết quả trên, UBND TP.Tân An đẩy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm TTATGT; ban hành nhiều văn bản triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp; huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của ban, ngành, đoàn thể và người dân thành phố.

Nhằm kiềm chế TNGT, các ban, ngành, đoàn thể TP.Tân An và UBND các xã, phường chung tay đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật về TTATGT, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT và các biện pháp phòng ngừa TNGT để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông. Qua đó, đã thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố trong công tác bảo đảm TTATGT.

Trung tâm Văn hóa thông tin và Truyền thanh thành phố tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh thành phố hàng trăm tin, bài, phóng sự; tiếp tục duy trì tiết mục ATGT. Phòng Văn hóa Thông tin lắp đặt các cụm panô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATGT.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện hiệu quả công tác giáo dục ATGT, cho học sinh ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Đảm bảo trật tự, ATGT trước cổng trường học;...

Các ngành, đoàn thể, UBMTTQ Việt Nam thành phố đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, gắn việc thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nhân rộng hoạt động các mô hình bảo đảm TTATGT như mô hình Toàn dân tham gia giữ gìn TTATGT, Gia đình hội viên phụ nữ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông, Phụ nữ tham gia bảo đảm TTATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình, Hội Cựu chiến binh tham gia giữ gìn TTATGT, Nông dân tham gia đảm bảo TTATGT, xây dựng Đường quê an toàn,...

Công an TP.Tân An là lực lượng nòng cốt đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT; mở các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT vào các dịp lễ, tết, các sự kiện văn hóa, chính trị trên địa bàn tỉnh; triển khai các phương án phòng, chống đua xe trái phép, kiên quyết ngăn chặn, xử lý các vụ tụ tập, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, chống người thi hành công vụ; thực hiện hiệu quả các kế hoạch chuyên đề: Kiểm tra, xử lý quá tải trọng; xử lý vi phạm nồng độ cồn; xử lý xe thô sơ, xe môtô cơ giới 3 bánh và các loại xe tương tự vi phạm TTATGT; xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định,...

Các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường tiếp tục củng cố, nhân rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATGT như Camera giám sát ANTT; Tin nhắn phòng, chống tội phạm; Móc khóa phòng, chống tội phạm; Câu lạc bộ Nhà trọ an toàn về ANTT; Phối hợp 5 lực lượng trong tuần tra phòng, chống tội phạm; Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư; Tiếng loa ANTT; Honda khách phòng, chống tội phạm; 4 tự (tự phòng, tự quản, tự hòa, tự bảo vệ),... Nhờ sự chung tay thực hiện nhiều giải pháp, thành phố phát huy hiệu quả tích cực, góp phần kiềm chế, kéo giảm tình hình TNGT cả 3 tiêu chí./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết