Tiếng Việt | English

30/09/2015 - 18:06

Long An

TP.Tân An ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước

UBND TP.Tân An, tỉnh Long An được Sở Thông tin và Truyền thông đầu tư triển khai và hoàn thành dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước ở địa phương”, giai đoạn 2 (2015-2020), với tổng mức đầu tư 998,15 triệu đồng.

Dự án góp phần hiện đại hóa nền hành chính thành phố, giúp cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị trao đổi thông tin, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng.

Các trang thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến được cập nhật thường xuyên, kịp thời với những thông tin hoạt động của UBND thành phố về kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa - thể thao, quy hoạch - phát triển, cải cách hành chính, giáo dục - đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo 100% dịch vụ công đạt mức độ 2.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được trang bị đủ máy vi tính cho công chức, nối mạng internet và cài đặt phần mềm dữ liệu phục vụ cho việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở, cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh và hộ tịch, công việc được giải quyết nhanh hơn tạo được niềm tin của công dân./.

CTV Kim Ngân

Chia sẻ bài viết