Tiếng Việt | English

25/04/2017 - 10:26

Trăm lý thuyết suông, không bằng một việc làm thiết thực

Đó là phương châm và cũng là khẩu hiệu hành động của UBMTTQ Việt Nam thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trong 10 năm phối hợp thực hiện công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng.

MTTQ và Hội Cựu chiến binh thị trấn Hậu Nghĩa được tặng giấy khen

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Hậu Nghĩa - Trần Thị Thanh Thảo cho biết: “Để giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, trước hết phải làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở; ý thức công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư là việc làm quan trọng và cần thiết, MTTQ chỉ đạo, hướng dẫn các ban công tác Mặt trận, phối hợp các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, hội viên và người dân.

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật trở thành công dân tốt. Các đối tượng vi phạm và có nguy cơ làm trái pháp luật được giao cho Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân nhận lãnh quản lý, giáo dục. Cảnh sát khu vực phối hợp các đoàn thể tiếp cận đối tượng vi phạm để phân tích, khuyên nhủ, nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng, động viên họ. Trong công tác quản lý, giáo dục, MTTQ và các tổ chức thành viên luôn lấy tình thương, trách nhiệm, thái độ chân thành, việc làm cụ thể, thiết thực để cảm hóa nhằm khơi dậy tính hướng thiện, giúp đối tượng nhận ra lỗi lầm; đồng thời, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng”.

Thời gian qua, các đoàn thể, khu phố, ấp có sáng kiến và cách làm hay trong việc tiếp nhận, giúp đỡ người mắc tệ nạn ma túy, mại dâm, trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo, cố ý gây thương tích, buôn lậu,... hòa nhập cộng đồng.

10 năm qua (2007-2017), MTTQ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động, cảm hóa, giáo dục 840 lượt với 1.680 đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, trong đó có 80% người tiến bộ; 206 người có việc làm ổn định, tự nguyện xin tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, nhiều người trở thành tấm gương tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm.

“Trăm lý thuyết suông, không bằng một việc làm thiết thực” là phương châm và cũng là khẩu hiệu hành động trong suốt thời gian thực hiện công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi của UBMTTQ Việt Nam thị trấn Hậu Nghĩa, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự địa phương./.

PV

Chia sẻ bài viết