Tiếng Việt | English

18/02/2017 - 10:48

UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc vận động trên 16 tỉ đồng thực hiện an sinh xã hội

Ngày 17/02, UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.


Đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Giuộc trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tốt trong công tác Mặt trận năm 2016

Trong năm 2016, UBMTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung phương thức hoạt động nhằm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân dộc; Tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp ủy; Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư,…

UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,…

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, năm 2016 huyện triển khai thực hiện 12 công trình nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, thủy lợi,… với số tiền hơn 16 tỉ đồng, trong đó người dân đóng góp 6,5ha đất; cơ quan, danh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ gần 9 tỉ đồng.

Ngoài ra, Ban Vận động vì người nghèo và các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đóng góp vào Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội trên 16 tỉ đồng. Từ nguồn kinh phí này tặng 26.470 phần quà; xây dựng 45 căn nhà tình nghĩa; sửa chữa 55 căn, xây mới 72 căn nhà tình thương, tình bạn, đại đoàn kết; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí,…

Năm 2017, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tập trung nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận hai cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác Mặt trận năm 2016./.

Kim Hoàng – Thành Phát

Chia sẻ bài viết