Tiếng Việt | English

26/11/2021 - 14:35

Trên 5.200 người khuyết tật thần kinh hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có trên 7.800 người khuyết tật về thần kinh, tâm thần, trí tuệ (trong đó, tâm thần phân liệt 5.200 người, trí tuệ gần trên 2.600 người). Trong số đó, có trên 5.200 người khuyết tật thần kinh, tâm thần có hành vi gây nguy hiểm đến gia đình và cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có trên 5.200 người khuyết tật thần kinh đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng trợ giúp xã hội. Cụ thể, người tâm thần đặc biệt nặng sẽ được nhận trợ cấp bằng hệ số 2,0 x 360.000 đồng/tháng; hệ số 2,5 x 360.000 đồng/tháng đối với trẻ em bị bệnh tâm thần đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi bị bệnh tâm thần đặc biệt nặng; hệ số 1,5 x 360.000 đồng/tháng đối với người tâm thần nặng; hệ số 2,0 x 360.000 đồng/tháng đối với trẻ em bị tâm thần nặng hoặc người cao tuổi là người bị tâm thần nặng.

Ngoài ra, hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng mỗi một người khuyết tật tâm thần đặc biệt nặng cũng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hệ số 1,0 x 360.000 đồng/tháng./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết