Tiếng Việt | English

10/12/2023 - 14:23

Trên 60% vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính không đồng ý hòa giải, đối thoại  

Tất cả các trường hợp đồng ý chọn hòa giải, đối thoại đã được Tòa án hai cấp tỉnh Long An thực hiện việc chỉ định hòa giải viên đúng thời hạn theo quy định.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Cải cách tư pháp tỉnh - Nguyễn Thành Vững phát biểu tại buổi giám sát công tác hòa giải, đối thoại tại tòa án của TP.Tân An

Theo Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An - Lê Quốc Dũng, trong năm 2023, TAND hai cấp nhận tổng cộng 10.492 đơn khởi kiện, đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính đủ điều kiện tiến hành hòa giải, đối thoại.

Trong đó, đương sự đồng ý hòa giải 4.178 đơn (39,8%),  không đồng ý hòa giải 6.314 đơn (60,1%). Tất cả các trường hợp đồng ý chọn hòa giải, đối thoại đã được Tòa án hai cấp thực hiện việc chỉ định hòa giải viên đúng thời hạn theo quy định tại Điều 17 của Luật.

Trong số 4.178 vụ việc đương sự đồng ý tổ chức hòa giải, đối thoại, có 1.503  vụ việc đã hòa giải, đối thoại thành (35,9%); 319 trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện (7,6%); 987 trường hợp hòa giải, đối thoại không thành (23,6%) và 1.369 trường hợp không tiến hành hòa giải, đối thoại được (32,7%). Nguyên nhân chủ yếu không tiến hành hòa giải, đối thoại được là do người bị kiện vắng mặt.

Trong thời gian tới, TAND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với TAND hai cấp trong việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Đồng thời, có chủ trương và hỗ trợ kinh phí cho tòa án hai cấp bổ sung trang bị cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chí phục vụ công tác hòa giải, đối thoại.

Bên cạnh đó, TAND cũng kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt việc phối hợp, hỗ trợ hòa giải viên trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa án theo luật và chấp hành nghiêm việc tham gia hòa giải, đối thoại tại tòa án theo thông báo của hòa giải viên./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết