Tiếng Việt | English

29/03/2020 - 11:10

Triển khai Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI

Ngày 28/3, UBND tỉnh Long An ban hành công văn 1604/UBND-VHXH về việc triển khai Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI nhằm giúp người dân tự khai báo tình trạng sức khỏe để nhận được hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan y tế và nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về cách phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế, giúp cơ quan quản lý và người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và tải Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI với mục đích cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân với cơ quan y tế nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp Sở Y tế, Viễn thông Long An, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tăng cường đưa tin tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 và đăng link tải ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI để người dân biết, thực hiện.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Long An theo dõi việc thực hiện khai báo y tế trên địa bàn tỉnh và báo cáo tình hình triển khai thực hiện về UBND tỉnh chậm nhất ngày 31/3/2020; cử cán bộ đầu mối trong ngành y tế theo dõi triển khai việc thực hiện khai báo tại các đơn vị y tế tỉnh, huyện, xã.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An đăng link tải ứng dụng và tài liệu hướng dẫn sử dụng Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI và gửi vào hệ thống mail công vụ để cán bộ, công chức, người lao động và người dân truy cập tải ứng dụng.

Viễn thông Long An bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, đường truyền trong quá trình thực hiện; hỗ trợ, thực hiện nhắn tin đến các thuê bao di động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền việc sử dụng Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI.

Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An triển khai thực hiện./.

Người dân có thể tải Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI trên hệ điều hành iOS tại đường link: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178 và hệ điều hành Android tại đường link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi.

BLA

Chia sẻ bài viết