Tiếng Việt | English

12/08/2022 - 17:29

Trợ giúp pháp lý tại huyện Châu Thành

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An (TTTGPLNN) phối hợp Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, UBND xã Thanh Phú Long tổ chức truyền thông về TGPL cho 58 cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và người dân thuộc đối tượng TGPL trên địa bàn xã.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An phối hợp Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, UBND xã Thanh Phú Long tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý

Giám đốc TTTGPLNN tỉnh -  Lê Trung Trực giới thiệu các thông tin về TGPL theo Luật TGPL năm 2017; giới thiệu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của TTTGPLNN tỉnh; các đối tượng được TGPL miễn phí và các thủ tục yêu cầu TGPL theo quy định của pháp luật; giới thiệu về địa chỉ và số điện thoại đường dây nóng của TTTGPLNN để các đối tượng được TGPL liên hệ khi có yêu cầu TGPL.

Đồng thời, ông Lê Trung Trực giới thiệu một số nội dung cơ bản về Luật Hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em; sau đó thực hiện việc tư vấn những vướng mắc về pháp luật theo yêu cầu của một số đại biểu tham dự.

Tại buổi truyền thông, TTTGPLNN  tỉnh đã cấp phát miễn phí hơn 400 tờ gấp tuyên truyền, thông tin pháp luật có nội dung liên quan cho đại biểu tham dự và gửi cho các tổ chức đoàn thể có liên quan./.

Hoài Đăng – Đức Bộ

Chia sẻ bài viết