Tiếng Việt | English

19/04/2021 - 10:22

Trường Mẫu giáo Long Khê đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa tổ chức lễ đón nhận Trường Mẫu Giáo Long Khê đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện Cần Đước, xã Long Khê dự lễ.

Trường Mẫu Giáo Long Khê đón nhận bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Trường Mẫu giáo Long Khê có số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, đủ theo quy định. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và tỷ lệ đạt trên chuẩn cao. Thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, tỷ lệ cán bộ  giáo viên đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp đạt từ mức khá trở lên. Giáo viên linh hoạt lựa chọn các phương pháp bảo đảm mục tiêu và nội dung giáo dục phù hợp với từng độ tuổi.

Trường phân chia theo đúng độ tuổi được học bán trú, cuối năm trẻ được phát triển tốt về tư duy và thể lực, tỷ lệ bé ngoan, chuyên cần, đạt từ 96% trở lên. Trường đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, vận động ngày công và nguồn kinh phí gần 400 triệu đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ các thiết bị bị phục vụ tốt hoạt động dạy và học học trường.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Bảy trao giấy khen cho đại diện tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

Trường thường xuyên cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung đồ dùng, đồ chơi,…xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn. Với những kết quả đó, UBND tỉnh ra quyết định công nhận Trường Mẫu giáo Long Khê đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước, Chủ tịch UBND xã Long Khê đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia./.

Kim Thoa  - Phan Lắm

Chia sẻ bài viết