Tiếng Việt | English

01/04/2020 - 11:00

Từ 01/4/2020: Điều tra doanh nghiệp qua Internet

“Từ năm 2020, doanh nghiệp cung cấp thông tin thống kê trên trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn”.

Thực hiện Quyết định 1193/QĐ-TCTK ngày 30/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Kế hoạch triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2020, Cục Thống kê tỉnh Long An triển khai công tác điều tra doanh nghiệp đến tất cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, từ 01/4/2020 đến hết ngày 30/5/2020.

Mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một tài khoản đăng nhập và mật khẩu để vào chương trình. Tại chương trình này, các doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp mình theo đúng yêu cầu của phương án điều tra. Thông tin của doanh nghiệp gửi về cho cơ quan Cục Thống kê sẽ được bảo mật tuyệt đối theo quy định của Luật Thống kê.

Việc kê khai thông tin Phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2020 sẽ thực hiện thống nhất trên Hệ thống trang tác nghiệp của ngành Thống kê được đăng tải trên địa chỉ: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn.

Để nắm rõ nội dung chi tiết cần kê khai, các doanh nghiệp có thể truy cập vào địa chỉ: https://youtu.be/b4ISxd2dI7A để được hướng dẫn cụ thể.

Trong quá trình kê khai các thông tin, các doanh nghiệp có thể phối hợp với Cục Thống kê và Chi cục Thống kê các huyện, thị xã , thành phố để kê khai chính xác, đầy đủ và kịp thời, góp phần vào việc xây dựng KT-XH. Tích cực tham gia điều tra doanh nghiệp năm 2020 là góp phần xây dựng và phát triển đất nước./.

Cục thống kê Long An

Chia sẻ bài viết