Tiếng Việt | English

05/11/2015 - 08:55

Tuyển quân năm 2015 “Tuyển người nào chắc người đó”

Năm 2015, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Long An gọi khám đúng 2 công dân trên 1 chỉ tiêu. Công tác tuyển quân thực hiện đúng quy trình của Luật NVQS, bảo đảm tuyển quân tròn khâu, đủ số lượng, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, các chỉ tiêu đạt cao hơn những năm trước.


Thanh niên Long An hăng hái lên đường nhập ngũ

Năm nay, tỉnh có 1.500 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó, 568 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. Đặc biệt, thị xã Kiến Tường, huyện Châu Thành giao quân 100% sức khỏe loại 1, loại 2. Huyện Cần Đước, Tân Trụ, Thạnh Hóa, Đức Hòa giao quân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt tỷ lệ cao (đạt từ 49,17-72,22%). 15 huyện, thị xã, thành phố đạt và vượt chỉ tiêu về tỷ lệ đảng viên nhập ngũ, nổi bật là huyện Tân Trụ (10,39%), Đức Huệ (6,67%), Tân Hưng (6,67%).

Các đơn vị nhận quân đánh giá cao quá trình học tập, rèn luyện, ý thức chấp hành kỷ luật của tân binh Long An. Hiện 100% chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiếp không ngừng nâng cao chất lượng tuyển quân. Năm 2016, tỉnh sẽ tuyển quân 1 đợt, dự kiến 1.600 quân. Các địa phương chủ động triển khai các bước chuẩn bị gọi nhập ngũ, trong đó chú ý xét duyệt và gọi hết số công dân có trình độ cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi. Riêng công tác chuẩn bị tạo nguồn đảng viên nhập ngũ năm 2016 phải bảo đảm đạt tỷ lệ đảng viên 2% và tốt nghiệp THPT trở lên so với chỉ tiêu,...

UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 21 tập thể và 15 gia đình thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2015./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết