Tiếng Việt | English

17/11/2015 - 18:22

Long An

Ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

Ngày 16-11-2015, tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho lãnh đạo huyện và các cơ quan huyện có liên quan, lãnh đạo UBND cấp xã và các cán bộ phụ trách có liên quan.


Toàn cảnh hội nghị

Chuyên viên của Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thông tin một số nội dung về: Khái quát và tổng quan lại phân hệ quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử; cổng thông tin điện tử của tỉnh; các trang thông tin điện tử của các sở, ngành tỉnh; giới thiệu trang thông tin giải quyết các thủ tục hành chính tại địa chỉ http://motcua.longan.gov.vn; hướng dẫn cách khai thác, tìm kiếm thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính; tra cứu thông tin tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính; cách đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính,… Đồng thời, trung tâm còn thông tin một số vấn đề về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền giúp lãnh đạo huyện, xã cũng như các cơ quan chuyên môn huyện của huyện Tân Hưng nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và những nguy cơ an toàn thông tin khi sử dụng điện thoại thông minh, máy tính và mạng; các kỹ năng cơ bản để bảo vệ an toàn cho điện thoại thông minh, máy tính; cách thức truy cập internet, lướt web an toàn;.../.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết